HCA’s fremstilling i Sct. Hans kirke

Sanct Hans kirke i Odense er den kirke, hvor H.C. Andersen hjemmedåb blev konfirmeret den 16. april 1805. Gouache af J.H.T. Hanch 1805.

 Sanct Hans kirke i Odense  Gouache af J.H.T. Hanch 1805.

H.C. Andersen og Sct. Hans kirke i Odense

Ligesom mange andre i sin samtid, blev skomagersvendens lille Hans Christian blev født og hjemmedøbt 2. april 1805. Af indførslen i kirkebogen fremgår, at det var en tirsdag, og at han var født klokken 1 om morgenen.  Hjemmedåb var meget almindeligt på den tid, og efter nogle dage og her ca. 14. dage senere den 16. april på 2. påskedag, blev han fremstillet i Sct. Hans kirke for at få hjemmedåben bekræftet – eller “confirmeret” som det kaldtes i tidens sprog.

Ifølge en udskrift fra Landsarkivet fra Fyn fremgår følgende af kirkebogen:

Aar 1805, Tirsdags Morgen kl. 1 den 2den april blev Hans Andersen Skoemagersvend og Kone Anne Marie Andersdatter en Søn født, samme Dag hjemmedøbt af Capellanen Hr. Ramsing i Vacancen og kaldet Hans Christian. Ved Daabs Confirm(ation) 2den Passkedag den 16de April vare Faddere: Madm Breineberg b(ar) B(arnet), Jomf(u) Pommer g(ik)h(o)s. Hattemager Dorch, Skoemagermester P. Valtersdorff, Snedkersvend And. Jørgensen, Portner i Hospitalet Gomard.

At dette er en rigtig Udskrift af den her opbevarede Kirkebog 1757-1814 for St. Hans Kirke i Odense, bevidnes herved paa Embeds Vegne. Landsarkivet, Odense den 2. januar 1937 Harald Hatt Landsarkivar.

Nedenfor ses en kopi af siden fra Sct. Hans kirkebog, hvor H.C. Andersens fødsels og dåbregistrering er noteret.

Sct. Hans kirkebog med H.C. Andersens fødsels og dåbregistrering. hvor H.C. Andersens hjemmedåb blev konfirmeret.

Menighedsrådet har ved indgangen til Sct. Hans Kirke i våbenhuset opsat en træ tavle af eg til ære for H.C. Andersen: Tavlen bærer inskriptionen Eventyrdigteren Hans Christian Andersen. Blev født 2′ april i Odense Sct. Hans Sogn og efter Hjemmedaaben fremstillet i denne kirke 2′ Paaskedag 1805.

Døbefonten og H.C.Andersen

Døbefonten af granit på billedet er kirkens ældste inventar. I det forrige århundrede 1778-1780 blev døbefonten renoveret.

Det betød at den mere kunstneriske udsmykning den havde blev ændret til en enkel tovsnoning som udsmykning. Det dåbsfad i sølvplet  der bruges i dag stammer fra ca.1780. Sandsynligvis er selv døbefonten den samme som på H.C.Andersen tid.

 Link: www.scthans-kirke.dk   Foto: Lars Bjørnsten Odense

Se mere om H.C. Andersens fødsel, dåb og fødehjem