H.C. Andersens møde i omnibussen med madammen på vej til Assistents Kirkegård

Land bliver by.I 1865 blev sporvejsnettet forlænget over Østerbro, og sporgvognen kørte nu til Jagtvej. Det var med til at gøre Østerbro til en del af København. "Parti fra Blegdamsvej med forstædernes sporvogn" 1865. Ubekendt kunstner. Foto Lars Bjørnsten Odense 2005.

Land bliver by.I 1865 blev sporvejsnettet forlænget over Østerbro, og sporgvognen kørte nu til Jagtvej. Det var med til at gøre Østerbro til en del af København. “Parti fra Blegdamsvej med forstædernes sporvogn” 1865. Ubekendt kunstner. Foto Lars Bjørnsten Odense 2005.

H.C. Andersens møde i omnibussen med madammen på vej til Assistents Kirkegård

En formiddag havde han i en omnibus truffet en madamme, som med stor veltalenhed havde sat ham ind i sine forhold. “Se, nu kører jeg ud til Assistenskirkegaarden til min Mands Grav,” sagde hun; “men den har De vel ikke Lyst til at se?” Han svarede, at det kunde han nok have; men det kneb med at faa Tid dertil. Saa sagde hun: Ja, jeg sidder her og taler saa ligefrem med en saa berygtet Mand; men jeg skal sige Dem; jeg troede nok, jeg turde; for min Familie er da ogsaa lidt berygtet og af samme Slags som De; paa Rosenborg er da Noget efter min Mand.” “Jo, de Støvler af Frederik den Syvende, som der er,” svarede hun, “dem har han saamænd syet, og saa er jeg da lidt af samme Slægt som De, for saa med ved jeg da, at Deres Fader var Skomagersvend.”.

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!