Meisling troede ikke på H.C. Andersen

Simon Sørensen Meisling. ( 1787-1856) filolog. Tegning af ukendt kunstner. Meisling var rektor ved Slagelse Latinskole, hvor H.C. Andersen kom på skolebænken. Han havde ingen forståelse for sin elevs følsomme sind. Foto Lars Bjørnsten Odense.

Han fortalte, at han i sin skoletid kunne vide nok så god besked med sine lektier, men når så Meisling begyndte at eksaminere ham og tydeligt gav til kende, at han aldeles ikke troede på ham eller hans evne, så kunne Andersen heller ikke et eneste ord. Engang til eksamen skulle Meisling fungere, men kom ikke, hvorfor en anden måtte overtage hans hverv: Så kunne Andersen alt og fik ug. Til sin store forbavselse opdagede han, da han var færdig, at Meisling sad for enden af eksamensbordet. Da blev han glad og stolt over, at rektor havde overværet, hvor godt det var gået.

På sine ældre dage sagde han: “Hvad opnaaer Recensenterne ved at rive min “Lykkeper” ned? Ikke Andet, end at jeg slet ikke kan skrive mere. Det er akkurat nu, som dengang jeg gik i skole. Sagde de til mig: ” Du kan det” saa kunde jeg det ogsaa, selv om jeg aldrig før havde vidst det; men, sagde de; “Du kan det ikke”, saa kunde jeg det heller ikke, selv om jeg lige i Forvejen havde vidst det nok saa godt”.

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!