Kritik af H.C. Andersens eventyr “Søslangen”

Kritik af Andersens eventyr “Søslangen

Snart efter hørte jeg ham igen forelæse dette eventyr i en omarbejdet skikkelse. Carl Bloch var tilstede og sagde: “Jeg havde troet, Du vilde have skrevet bedre om det Tema; der mangler Noget, synes jeg”. En tyk herre fortsatte med læspende mæle: “Ja, det var bedre før! De har forandret det til det Værre. Andersen pakkede forbitret dine papirer sammen og gik ud af stuen. Bloch søgte ham for at få ham god igen. Andersen sagde da til ham: “Jeg er slet ikke vred paa Dig, for Du har Forstand paa det og er ærlig; men jeg blev ordentlig saa gal paa den tykke Fyr, der snakker med uden at have Begreb om det”.

H.C. Andersen: skrev i 1871 et eventyr om søkabler. Det følgende er et uddrag fra “den store Søslange”: Dybest nede strækker sig slangen, en virkelighedens midgårdsorm, der bider i sin hale, idet den omslutter jorden (….) Menneskehedens tankefyldte i alle sprog forkyndende og dog lydløse kundskabsslange på godt og ondt, den vidunderligste af havets vidundere, vor tids store søslange. Illustration Lorenz Frølich. Set på Post-telegrafmuseet i København. Foto Lars Bjørnsten Odense.

Illustration af Lorenz Frölich  Kilde: Det kongelige Bibliotek

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!