H.C. Andersens gebis

H.C. Andersens gebis

En af damerne bemærkede bagefter: “Det var da godt, at Andersen ikke opdagede, der var et aabent Vindue, for saa havde han da faaet Tandpine i de Tænder, han ikke ejer, men alligevel tidt har ondt i “.

Information

Ovenstående er en del af en lang artikel med titlen ”H.C. Andersen i det daglige liv”, som har været bragt i Illustreret Tidende den 2. april 1905 i anledning af H.C. Andersens 100 års dag. Artiklen er skrevet af Nicolai Bøgh. Materialet om H.C. Andersens dagligdag er afskrevet og bearbejdet af nedenstående. For overskuelighedens skyld har jeg opdelt artiklen i mindre afsnit, lavet en overskrift og sat illustrationer ind, der ikke stammer fra ovenstående kilde. Kilden til teksten er: www.kb.dk. Artiklen beskriver Andersens personlighed og liv med citater fra breve m.m.

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!

Se flere af H.C. Andersens ejendele her!

Lars Bjørnsten Odense