At klippe er første begyndelse på digteriet

En østerlandsk bygning / moské med minareter. Papirklippet er ikke det i teksten nævnte, men er klippet på herregården Nørre Vosborg i 1859. Kilde: Odense Bys Museer 301006.

 At klippe er første begyndelse på digteriet

Så havde han også fornøjelse af sine udklipninger i papir, som var talentfulde. Han kunne med saksen fortælle små eventyr, og selv sagde han: “At klippe – det er den første Begyndelse paa Digteriet”. I sin bog “I Sverrig” fortæller han under sit ophold i Leksand ved Siljansøen følgende:

” Som jeg sidder i min Stue, kommer Værtindens lille Datterdatter ind, et net Barn, der var lykkelig ved at se min brogede Natsæk, min skotske Plæd og det røde Saffian i Kofferten: Jeg klippede i hast til hende af et Ark papir en tyrkisk Moske’ med Minareter og aabne Vinduer, og hun styrtede lyksalig afsted.

Lidt efter hører jeg megen Talen-højt ude i Gaarden; jeg havde en Anelse om, at det gjaldt min Udklipning; jeg traadte sagte ud på Træ-Altanen og saa nede i Gaarden Mormor staa og løfte med straalende Ansigt min Udklipning højt i Vejret. En hel Skare Dalkarle og Dalkuller stod rundtom.

Kunstekstase i Dalarne over Andersens papirklip

Alle i Kunstextase over mit Værk; men Ungen – – den lille, velsignede Unge – skreg og rakte Hænderne op efter sin lovlige Ejendom, som hun ikke maatte beholde, da den var altfor dejlig. Jeg listede mig, højst smigret og opmuntert, ind igen; men et Øjeblik efter bankede det paa Døren – det var Mormor; hun kom med en hel Tallerken fuld af Pebernødder.

Jeg bager de bedste Pebernødder i Dalarne” sagde hun; “men de have de gamle Facon’er?” og jeg sad den hele Midsommeraften og klippede Facon’er til Peberkager: Nøddeknækkere med Ridderstøvler, Vejrmøller – der var baade Mand og Mølle, men i Tøfler og med Dør på maven – og Danserinder, der med det ene Ben pegede mod Syvstjærnen. Mormor fik dem: men Danserinderne vendte hun op og ned paa, Benene gik hende for højt, hun troede, at de vare eenbenede og trearmede. ” Det skal blive nye Facon’er, sagde hun; “men de er svære” – Jeg haaber, at jeg i Dalarne lever i nye Facon’er af Peberkager.”

Det er ikke lykkedes at finde det i teksten nævnte papirklip i stedet bringes et eksempel: Hvid møllemand med port og to hjerter. Med en ballerina hængende i et ben fra den ene møllevinge. Ved møllens ‘fødder’ står to Ole Lukøjer med paraply. Kilde: Odense Bys Museer 301006.

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!