H.C. Andersens filurligheder på Rolighed og Elvedgaard

Landstedet “Rolighed” ved København. Foto Illustreret Tidende.

Andersens filurligheder på Rolighed og Elvedgaard

Ude på “Rolighed” hos Etatsråd Melchiors så han en Herre i distraktion stå og pille ved et kostbart træs blade. Andersen tog da et stykke papir, skrev noget derpå og – uden at vedkommende bemærkede det – stak han det fast på træet. Straks efter så synderen papiret og sagde: ” Hvad er dette her?” Han læste det, og der stod: “Ikke staa og pille paa Bladene!” Hans optræden her var til dels begrundet i hans store kærlighed til planter og dyr.

Syngelærer L. Jastrau i Flensborg skriver til ham: “Erindrer De Dem endnu, da De tæt ved Vedel Simonsens Gaard ( Elvedgaard på Fyn )….spredte et gult Silketørklæde over en Kalv, der plagedes af Fluerne i Sommerheden?” Det morede Andersen meget, når man i selskaber ville opgive ham de mest forrykte rim uden indre forbindelse. Han lavede da på stedet vers med dem i , og af sådanne findes der store masser fra hans hånd.

Vedel Simonsens Gaard. Elvedgaard på Nordfyn i 2004. Foto: Lars Bjørnsten Odense

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!