H.C. Andersens improvisationer på Herregården Corselitze

Herregården Corselitze

Herregården Corselitze på Falster. Foto: Lars Bjørnsten Odense 2010

H.C. Andersens improvisationer på Herregården Corselitze

Det glædede og smigrede ham at improvisere og blive beundret derfor. Foruden ovenanførte hidtil utrykte vers, kan jeg anføre nogle flere improvisationer, som vist heller ikke før have set dagens lys. Under et besøg hos Classens på Corselitze skrev han i badehuset der:

“Højt Bølgen slaaer idag med skumhvid Vinge,
hvert bølgeslag vil Ydunæblet bringe”

og da han sammesteds nede ved stranden traf professor Andreas Bentzen, som havde sat sig på en stendysse, tog han plads hos ham og sagde:

“Her, hvor ikke Hjorden græsser, har man fordum Kæmper seet;
nu sees øverst en Professor og forneden en Poet”

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!

Herregården Corselitze på Falster tilhørte indtil 1601 adelsslægten Falster, der allerede nævnes i det 14. århunderede. Senere ejes den af generalmajor J. Fr. Classen (1725-1792), der opførte hovedbygningen. Tilhører nu det Classenske Fideikommis. Det Classenske Fideicommis ejer godserne Corselitze herunder Næsgaard på Falster samt Fuglsang og Priorskov på Lolland