Andersens skål for de nye unge skud og det gamle løv

Melchiors ejendom “Rolighed” på Rosenvænget i København. Foto Lars Bjørnsten Odense

Andersens skål for de nye unge skud og det gamle løv

Næste år ved samme tid sagde han ved Festbordet: “Naar jeg i denne Tid hver dag kører Tur ud ad Landet til, seer jeg paa Bøgetræerne, hvorledes de nye Knopper skyder frem i Ly af det gale Løv. Saaledes er det gaaet mig i Livet, at unge Venner voxer frem i de Hjem, hvor jeg haar faaet kær, er døde, mange af mine unge Venner bliver efter lidt gamle; men jeg har havt den Lykke, at der altid voxer nye nye frem i de gamles Spor. Det er Haabet og Minder, der sees i de unge Skud i det Blegnedes Skygge, det er det evigt fødende Liv. En Skaal for mine gamle Venner, som er unge i deres Følelse for mig, og for mine unge Venner, at de maa blive gamle i deres Troskab imod mig”.

En skål for Rosenvænget og roserne deri

Sine selskabelige evne viste Andersen ved de improviserede vers, hvormed han ofte udbragte en skål, Jeg kan fremføre nogle eksempler. I et stort middagsselskab hos en familie i Rosenvænget var der holdt mange taler og udbragt mange skåler. Han rejste sig da og sagde;  ” Med Skaaler er Bordet dænget i Prosa og Poesi; en Skaal for Rosenvænget og Roserne deri “.  Marstrand, som var tilstede, påstod, at det havde Andersen ikke digtet på stående fod, hvilken beskyldning digteren på det bestemteste hånligt afviste.

Lovprisning af fruen i huset

I et andet middagsselskab havde husets kunstneriske og elskværdige frue kranset sit bord med vinløv, der snoede sig op ad et antikt krus, som agerede opsats. Selskabet priste det smukke arrangement. Andersen rejste sig da sagde: ”De Andre prise Løvet, som rigt sig slynger om Bordet og Kruset. Jeg priser Vorherres dejlige Digt: Fruen i huset!”

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!

NB: Flere kendte personligheder har boet i Rosenvænget i København. Det var bl.a. i Rosenvænget Drewsens ejendom “Rolighed” lå. Desuden boede Thorald Læssøe, Heiberg og P.C. Skovgaard samt Joakim Skovgaard i Rosenvænget.