H.C. Andersens Hus er ved at rådne væk !

H.C. Andersen Hus i Odense under tagrenoveringen i efteråret 2012. Foto Lars Bjørnsten Odense 25.10.2012

H.C. Andersens Hus er ved at rådne væk… og derfor har Odense kommune bevilliget omkring en ½ million kroner til et nyt tag på eventyrdigterens fødehjem i Hans Jensens Stræde. Det gamle tag er over 100 år gammelt og meget utæt, således at man ved kraftige regnskyl har måtte stille spande op i museums lokalerne for at opsamle regnvand. Arbejdet skal gøres meget forsigtigt og alt er optalt, opmålt før udskiftningen, således at alt laves som det oprindelige tag. Der er lavet nye håndlavede teglsten til huset, som er er nøjagtig magen til de gamle teglsten. Det er Skjødes afdeling i Odense, Odense Bygningsservice, der står for gennemførelsen af tagrenoveringen. Arbejdet er påbegyndt omkring 1. oktober og forventes færdigt i november 2012. Selve huset er bevaringsværdigt og er opført i 1799.

Om H.C. Andersens Hus findes ifølge Kulturarv.dk følgende oplysninger: Bangs Boder 29 5000 Odense C. Bebygget areal 40 m2. Opførelsesåret er 1799. Ombygningsår 1974. Tagdækningen er Cementsten. Ydervæg Mursten. Matrikel Nr. 1345. Odense Bygrunde. Huset er fredet og er beliggende i Hans Jensens stræde 37. Forhuset er fredet ved en tinglyst fredning 8. marts 1919. Kilde: Kulturarv.dk

H.C. Andersen Hus i Odense under tagrenoveringen i efteråret 2012. Set mod Bangs Boder med H.C. Andersens Torv og Koncerthuset i baggrunden. Foto Lars Bjørnsten Odense 25.10.2012.

Se mere her!

Stort og småt om H.C. Andersen i 2012