N. Bøgh og H.C. Andersens dagbog fra den sidste tid

Nicolai Bøgh kilde: www. kb.dk 260906

Nicolai Bøgh og H.C. Andersens dagbøger fra H.C. Andersens sidste tid.

Læs mere om Nicolai Bøgh

Jeg vil nu skrive et lille uddrag af hans dagbøger fra den seneste tid.

Den sidste gang han egenhændigt har skrevet dagbog er lørdag den 19. juni. Senere dikterede han den.

Hans skriver: I dag havde jeg tænkt mig at indtræffe på Bregentved, men endnu sidder jeg og må være særdeles glad, om jeg kan nå at komme der i dag otte dage…….

Jeg har i eftermiddag skrevet omtrent hele denne uges begivenheder for mig, men er dog en ynkelig karl. Solen skinner, dog fryser jeg og hører kakkelovnen.

Torsdag den 1 ste.  Dagene ere løbne i hinanden. Det er Bronchitis jeg lider af, Neuralgi i højre Ben har ingen Hvile, ingen Appetit, ingen Søvn….

Lørdag den 3 die.  Spiste idag og igaar med lidt Appetit. Laa inat i vaagne behagelige Drømmerier.

Søndag den 4 de.  Dejligt sommerligt Vejr. Befindende strax særdeles godt; derimod mindre godt strax efter en lille Søvn….Kapsejlads ved Klampenborg. Siddet en halvanden Time paa Verandaen. Følt mig glad og vel. Efter Frokost træt, søvnig, ilde…. Ingen Kapseilads, da Vinden manglede. Havde det godt.

Tirsdag den 6 te.  Tidlig oppe. Dejligt Vejr….Slimhosten begynder i de sidste Dage først henimod Kl. 4.

Onsdag den 7 de.  Omtrent samme jevntgaaende Befindende, men næsten altid gode Nætter.

Fredag den 9 de.Fik fra Paris mine nye Eventyr paa Fransk med smukke Illustrationer. Glædede mig særdeles……

Søndag den 11 te . En dejlig, from sjæleglad Nat. Vaagnede pludselig, syntes mig, ved et Skrig af mig selv i Nat. Al den Glæde og Tilgivelse jeg syntes, der laae for mig sank pludselig saa forfærdelig. Tidlig imorges en slimet Slimhoste. Senere paa Formiddagen ligesaa lang og slem…Søndagen forekommer mig i Hele min tungeste Dag

Tirsdag d. 13 de. I Seng henimod 9…. Følt mig vel; Doctoren sagde dog, jeg havde Feber.

Onsdag den 14 de. Laa hele Natten uden at lukke Øjnene. Som i Erik Bøghs »Kaliffen paa Eventyr« med Ordet Nador pinte mig et Ord, jeg ikke kunde finde paa, vilde dog finde paa; det. Det blev lys Morgen, Solen skinnede ind i Stuerne, Klokken var henved 9; jeg havde en Fornemmelse som jeg kan tænke mig en stakkels Sindssyg, endelig fandt jeg Ordet, og sov i en Tur fra 9 til henimod 1. En hel Forandring synes at være foregaaet med mig; mine hovne Ben ere faldne; jeg har det godt, er uendelig glad…

Fredagen d. 16 de Juli 75. Henved Klokken 12 inat ønskede jeg det usædvanlig deilige at kunne sove i et til Klokken 6 imorges, og det skete; en deilig Hvile uden Drømme….Varmt, mageløst deiligt Sommerveir.

Søndag den 18 de Juli. I nat alt ligegyldig. Ganske Frøken Brehmersk Stemning. Fru B.var med sine to ældste deilige Børn og de yndige Tvillinger, som jeg endnu ikke har seet; den sidste Lille, som har Navnet Jørgen Andersen B. baaret af sin Amme. Jeg kyssede Barnet, det var paa Kinden blødt, som en varm lille Bolle…Kom iseng og havde det godt.

Mandag d. 19. Juli. En miraculeus deilig Søvn, sov egentlig i 14 Timer. Omtrent fra 8 Aften til 10 Formiddag. Første Gang jeg vaagnede, det deiligste Solskin, havde det saa godt at det var mig umuligt at ville sove fra det, faldt strax isøvn, vaagnede igjen 1½ Time efter; følte mig ligesaa rask kraftig og lykkelig;….

Tirsdagen den 20 de Juli. Solskin til Morgen, siden Graat og Regn, kom heller ikke idag paa Verandaen. I Avisen stod: Til A. L har ikke inden sin Afreise, modtaget nogen Underretning om naar og hvor Begjæringen vil blive opfyldt o.s.v. Efter Erfaringerne fra for 2 Aar siden, vilde en Samtale ligesaa lidt nu, som dengang føre til Noget. A har ikke villet opfylde Begjæringen og bærer altsaa ikke Ansvaret for Følgerne. Tingene fordres nu uvægerlig sendt strax. Dette satte mig i en ganske sindsyg Stemning. Det maa jo være Vrøvl. Altid fjanted med Avisen. Doctoren hjalp mig dog ikke paa det Rene.

Onsdag d. 21. Juli. Hvor dog Tiden er righoldig! Som Milliarder af Duft, Milliarder af Tanker. Forklarligt dog med min Tanke Særhed. Hvilken Skræk tidligere for hvert Brev med Fodposten, Uartigheder man ikke turde eller vilde sætte i noget Blad. Komiske Forelskelser……

Torsdag d. 22. En udmærket Nat. I Aftes og næsten hele Dagen igaar fri for Slimhoste. Tre Timer ude paa Altanen….(Blandt de senere dages optegnelser findes lange historier fra ungdomstiden, som er dukket op i hans erindring, men som ikke egentlig vedrører hans eget liv. Efter at have dikteret en sådan historie tilføjer han. (Se nedenfor)

Fredag d. 23 de Juli. Tidt saa lidt Kraft, idet man døer, at den gjennem vor mindste Nerve er forsvindende. Den fører til en Klarhed, der ogsaa giver sit Lys

Løverdag d. 24. Juli. ..Skrev en Reiseplan for E.M., der reiser til Schweitz.

Søndagen d. 25 Juli 75. Jeg vilde kalde mig Sindsyg, da jeg aldeles ikke kan forstaa det med Rigsdaler og Kroner. Skrædderen Tjeneren og H. kunde aldeles ikke føre mig paa Spor….

Mandag 26. Juli.…Sov godt inat. Ude paa Verandaen i et Par Timer.

Tirsdag 27 Juli. En god Nat og dog særdeles træt….Klart men stormfuldt Veir….. Siddet paa Altanen hen ved tre Timer.

Hermed ophørte Andersen at føre dagbog. Onsdag den 28. juli (1875) var han endnu oppe, sad lidt på Altanen, sagde at han befandt sig vel, men var ikke oplagt til at diktere eller skrive. Dagen efter følte han sig meget træt og blev liggende, hvad han ikke tidligere havde gjort en eneste dag under hele sin sygdom.

Se mere om H.C. Andersens sygdom, død og begravelse her!