Digtet “I foraaret i Kjøge til lille Charlotte” 6. juli 1875

H.C. Andersens sidste digt. 6. juli 1875. Foto Lars Bjørnsten Odense

  Digtet “I foraaret i Kjøge til lille Charlotte”

H.C. Andersens sidste digt “I foraaret i Kjøge til lille Charlotte” fra den 6. juli 1875 skrevet på Rolighed kort tid før H.C. Andersen døde. H.C. Andersens sidste digt.

Det sidste digt, som Andersen har skrevet end også med egen hånd vil jeg afskrive her, ikke så meget for dets indholds skyld, som fordi det netop er det sidste. Det lyder således:

I foraaret i Kjøge til lille Charlotte

En lille Lærke kvidrende kom,
Hen over Kjøge den sang:
I Hønsegaarden en Høne løb om
Den sagde: “Nei hør dog engang!
Den bilder sig ind efter eget Skjøn
At ingen sligt hørte og saae,
Just jeg kan Klukke og Triller slaa
Og saa er jeg en af de Kjøgehøns
Man han lave Suppe paa.”