H.C. Andersen som selskabstaler

Foto: Lars Bjørnsten Odense

H.C. Andersen som selskabstaler

Hans selvtillid gav ham lidt efter lidt mod til at optræde som selskabstaler. Han gjorde det tit udmærket godt, med fine pointer og med meget humor. Jeg kan tilfældigvis referere det væsentlige af et par bordtalere, jeg har hørt ham holde, men de var rigtignok ingenlunde blandt hans bedste.

Ved et middagsselskab i anledning af hans 67 års fødselsdag udbragte Bille hans skål. Andersen svarede da bl.a. omtrent såedes: “Da jeg var ung, tænkte jeg, at naar jeg blev 30 Aar, vilde jeg være gammel; jeg blev 30, og jeg syntes, jeg endnu var ganske ung. Saa tænkte jeg:” Bliver Du 60, saa er Du umaadelig gammel, saa bør Du dø; thi ingen Digter kan taale at blive ældre.” Jeg blev 60 Aar, og jeg blev 67, og jeg synes, jeg er ung endnu, saa jeg maa have Lov til at leve noget længer.

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!