H.C. Andersens stuer og middagsindbydelser

Nyhavnsstuen med originale møbler m.m. Kilde: Odense Bys Museer. Tryk på billedet!!

Fantasien præger udsmykningen

Hans fantasi udsmykkede også hans Stuer, og han sagde selv om den her nævnte: “Nu er den indrettet saaledes, at jeg maaske kunde skrive et Æventyr om den, og saadan vil jeg, at min Stue skal være; saa kan jeg gaa rundt og se paa det Altsammen uden at kede mig”. Det fantastiske forhindrede dog ikke , at der var orden og properhed over alting der, – En Dag kom jeg ind til ham og så, hvorledes han ved en krog havde i gulvtæppet anbragt en elastisk snor, på hvilken der sad dukker ; når han så trak i snoren, dansede dukkerne, og det morede ham meget.

Stuerne er som en del af Andersen

Interessant var det at besøge Andersens stuer. Her følte man sandheden af, hvad han siger i sin bog ” I Sverrig“: “hvor er stor Mand har levet og virket, bliver Stedet selv som en Del af ham; det Hele det Enkelte har afspejlet sig i hans Øjne, der er gaaet ind i hans Sjæl og blevet et Led med den og Verden”.

H.C. Andersens plan fra 1873 for møbleringen af de tre værelser i Nyhavn 18. Foto: Lars Bjørnsten Odense

Andersens middagsindbydelser

Når Andersen ikke fik andre middagsindbydelser, havde hans venner sikret sig ham på ugens forskellige Dage. Han var med rette er meget skattet selskabsmand, altid livlig og morsom, gav sig af med alle og “pyntede” ved enhver sammenkomst.

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!