H.C. Andersen og lejligheden i Nyhavn

H.C. Andersens dørplade fra Nyhavn 18 i København. Foto Lars Bjørnsten Odense

 Dagligstuen i Nyhavn

Da jeg første gang besøgte ham der, sagde han: ” og nu skal De se min Dagligstue! Kan De se, jeg har faaet nyt Tæppe over hele Gulvet – 37 Alen – det, kan De tro, har været mig en dyr Historie, og nu kan det endda ikke hænge sammen her henne i det ene Hjørne, saa jeg har maattet lægge sex af Digternes store Broncemedailloner over det, for at holde paa det. Og seer det ikke meget nydeligt ud med de broderede Puder som Skamler paa Gulvet! Jeg har faaet saa mange foræret, at de ikke længer kan være i Sofaen; saa maa de finde sig i at gøre Tjeneste som skamler”.

” I Nyhavn fra mit vindue “.Tegning fra ca.1854, hvor H.C. Andersen boede i Nyhavn 20. Foto: Lars Bjørnsten Odense

Udsigten fra lejligheden i Nyhavn

Da jeg spurgte ham, om han i det hele var fornøjet med den nye lejlighed, svarede han: ” Ja, jeg synes nok bedre om den, jeg havde paa hjørnet af Lille Kongensgade og Kongens Nytorv – – det vil sige : for Udsigtens skyld; men her er jo ogsaa rart, og det morer mig at sidde i vinduet og se de smaa Dampere rende op i Havnen og tage Skibene med paa Slæbetov – det seer nydeligt ud “.

Kilde: Nikolaj Bøgh