H.C. Andersens lyst til store selskaber

H.C. Andersen i Nyhavn 18. Foto: Lars Bjørnsten Odense

Lysten til store selskaber

Da han boede i Tordenskjoldsgade nr. 17 på første sal, fandt han værelserne der for små. “Thi skøndt jeg er født og opvoxet i smaa Stuer” sagde han, vil jeg dog helst bo i Sale. Her er jo alligevel godt til at sidde og digte, men ikke til at gøre store Selskaber, og det kunde jeg nok have Lyst til”. På et af de billeder “Illustreret Tidende” gengiver i dag sidder han ved vinduet i sin bolig i Nyhavn, Charlottenborg siden, hvor han tilbragte sine sidste år i København samme sted, hvor Carl Bernhard havde boet.  I den forreste stue, en slags entre’, havde han indrettet sig “en have”, og midt imellem blomsterne stod Jenny Linds og hans byster lige over for hinanden, hendes med laurbærkrans om hovedet.

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!