Udgravninger af Sct. Knuds Kirkegaard 19. august 2000

Udgravningerne på Klingenberg ved Sct. Knuds Kirke 19. august 2000. Foto: Lars Bjørnsten Odense 2000

Udgravningerne på Klingenberg ved Sct. Knuds Kirke 19. august 2000. Skeletterne på Sct. Knuds kirkegård ser dagens lys. Midt på Klingenberg i Odenses midt by år 2000

I sommeren 2000 blev vejen ved Klingenberg i Odense restaureret og i den forbindelse dukkede der grave op, fra den nu nedlagte  Skt. Knuds kirkegård.  Kirkegården og begravelserne er fortidsminder på linie med bopladser og gravhøje, og skulle derfor graves ud og det blev en af årets største arkæologiske indsatser i Danmark, hvor 26 arkæologer fra hele landet i løbet af to måneder undersøgte 2500 m2 og gravede 500 skeletter ud.

 Da Klingenberg skulle restaureres i sommeren 2000 fik det en kulturhistorisk dimension, da grave fra Skt. Knuds kirkegård dukkede op lige under vejbanen. Kirkegården og begravelserne er ifølge museumsloven fortidsminder på linie med bopladser og gravhøje, og skulle derfor graves ud og registreres før anlægsarbejdet kunne fortsætte. Det blev en af årets største arkæologiske indsatser i Danmark, hvor 26 arkæologer fra hele landet i løbet af to måneder undersøgte 2500 m2 og gravede 500 skeletter ud. Udgravningen gav også ny viden om bymidtens historie og om fortidens begravelsesskikke.

Hvem ved måske er  H.C. Andersens farfar blandt de registrerede. H.C. Andersen skrev, at på St. Knuds kirkegård, udfor den venstre sidedør fra alteret, begravede de ham, fa’ermo’er plantede roser på graven; i senere år er flere andre lig blevet lagt på samme sted, nu vokser græsset højt også hen over disse.

Nu er der nok ikke mere højt græs på graven!

Udgravningerne på Klingenberg ved Sct. Knuds Kirke 19. august 2000. Foto: Lars Bjørnsten Odense 2000

Foto: Lars Bjørnsten Odense 19. august 2000.