Odense Kommunalbestyrelses forhandlingsprotokol 15. november 1867

Odense Kommunalbestyrelses forhandlingsprotokol 15. november 1867

Odense Kommunalbestyrelses forhandlingsprotokol 15. november 1867

Formanden for Borgerrepræsentationen referer Digteren H.C. Andersen ankommer her til først i Decbr Maaned og stiller Forslag om at hædre Digteren ved at udnævne ham til Æresborger i Staden. Et Udvalg af Mourier, Koch og W. Petersen blev nedsat til at ordne det videre Fornødne. forsamlingen vedtog forslaget eenstemmig ved at reise sig.”  Odense Kommunalbestyrelses forhandlingsprotokol 15. november 1867. Landsarkivet for Fyn.

Se oversigt  ”Æresborger”