Wilhelm Petersen (1817-1895) formand for borgerrepræsentationen i Odense

Wilhelm Petersen (1817-1895) grosserer og formand for borgerrepræsentationen. Det var denne mand , der bevægede H.C. Andersen til at skrive digtet “Odense” den 4. februar 1875.

Foto Lars Bjørnsten Odense

Se oversigt  ”Æresborger”