Lykønskningstelegram til H.C. Andersen fra Kong Christian den 9’ende

Telegraphstation Odense. Telegram Nr.10 indleveret i Bernstorf den 6-12 1867 6 T. 30 M. Form. Etatsraad Andersen Odense. Til den dem idag beviste Udmærkelse af Deres Fødebyes Medborgere bevidner jeg og min Familie vor oprigtigste Lykønskning Christian R

Under festmåltidet var der indkommet mange lykønskningstelegrammer fra det ganske land også fra kongen Christian den 9’ende var der telegram. Ordlyden kan ses her: Telegraphstation Odense. Telegram Nr.10 indleveret i Bernstorf den 6. dec. 1867 6 time. 30 minutter. Form. Etatsraad Andersen Odense. Til den dem idag beviste Udmærkelse af Deres Fødebyes Medborgere bevidner jeg og min Familie vor oprigtigste Lykønskning Christian R .   Foto: Lars Bjørnsten Odense

Se oversigt  ”Æresborger”