Aftenfesten for H.C. Andersen 6. december 1867

Odense Raadhus1867. Kilde Odense Bys Museer

Udsnit af fotomontage med festsalen i Rådhuset. Mindeblad i anledning af Odense borgerlige skyttelavs fest 25. maj 1880.

 Aftenfesten på Odense Rådhus 6.december 1867.

I festsalen på Odense Rådhus var H.C. Andersens brystbillede anbragt og omgivet af medaljoner med indskrifterne: Den 2. april 1805. H.C. Andersens fødselsdag ,den 4 september 1819 – den dag H.C. Andersen forlod Odense og den 6 december 1867, hvor der var samlet 250 mennesker til fest. Borgmesteren udbragte kongens skål og følgende sang, som var forfattet af overlærer Strøm blev sunget:

Saa er Svanen da nu svævet hid til det Sted,
Hvor i Barndommens Rede den laae,
Mens de Andre med Medynk og Spot skued ned
Paa den Stakkel med Dunene graa;
 Hvor den drømte saa ene bag Buskenes Skjul,
Fordi Ingen til den vilde see ;
Kun en Vantrivning var dem den fremmede Fugl,
Fordi den var ikke som de.
 De forstod ei dens Færd, og de anede ei,
At i Drømmen var Sandhed og Magt,
At den snart over Sky skulde søge sin Vei
I den lysende Sangsvanedragt;
 At dens Flugt skulde stævne saa viden om Land,
Og end videre flyve dens Ry,
At dens Navn skulde trindt om ved fremmede Strand
Sprede Glands om dens Fædreneby;
At dens Flugt skulde stævne saa viden om Land,
Og end videre flyve dens Ry,
At dens Navn skulde trindt om ved fremmede Strand
Sprede Glands om dens Fædreneby;
 At dens Sang skulde trænge til Hjerternes Grund
Lige mægtigt hos Store og Smaa,
Just fordi den saa godt kunde mindes den Stund,
Da den selv kun var lille og graa.
Tag vor Tak da, Du Sanger med tryllende Røst,
For Besøget i Barndommens Hjem!
Det er stolt af sin Søn, og fra jublende Bryst
Trænger Takken i Toner sig frem.

Grosserer W. Petersen udbragte en skål for æresborgeren og sagde bl.a. i sin tale at hans afrejse fra byen foregik stille og ubemærket, da ingen kendte ham, kun hans moder og hans bedstemor. H.C. Andersen havde to kraftige støtter i København, tillid til egne kræfter og tillid til forsynet. Kampen var hård og nu har kampen ført til sejr, han står nu midt i blandt os hædret af konger og fyrster, men hvad mere er æret og agtet af sine medborgere.

H.C. Andersen sagde i sin takketale at for ham står der tre minder fra denne sal. Det tredje minde er fra i dag , hvor jeg selv er hædersgæst i salen og mødte megen hjertelighed. H.C. Andersen sagde endvidere: ” at det Hele var mig som et Eventyr, og det havde lært mig, at selve Livet dog er det skjønneste Eventyr”.

Se oversigt  ”Æresborger”