Program for æresborgerfesten på Odense Rådhus 6. december 1867

Program For æresborgerfesten 6 december1867 i Odense. Foto Lars Bjørnsten Odense

Ved Festen paa Odense Raadhus, den 6te December 1867.

Program for æresborgerfesten på Odense Rådhus den 6. december 1867

H.C. Andersen havde næsten ikke sovet om natten og glædede sig til sit livs skønneste fest. Han følte smelter i brystet og i tænderne. Han havde hørt at Odense var festligt smykket og at skolerne havde fri , fordi han havde fest. Han følte sig betaget, ydmyg om over alt den opmærksomhed der kom ham til gode denne dag.

Han blev hentet af politimesteren, etatsråd Koch, og borgmesteren justitsråd Mourier for at køre til rådhuset . Fra husene vejede flagene og folk var samlet fra by og land. Foran rådhuset var musik og sange “Gurre” og ” Dig elsker jeg! – mit fædreland.”

I Andersens manuskript er den følgende skildring af festen for en stor del ikke udarbejdet af ham selv, men erstattet ved udklip af datidens avisreferater. Kun enkelte udstregninger og tilføjelser er tilføjet af ham. Jeg har anset det for rigtigst at forkorte den vidtløftige beretning noget, og lade Andersen helt igennem selv være den fortællende. De steder er hvor han optræder som sådan er markerede med citationstegn.

Foto Lars Bjørnsten Odense

Se oversigt  ”Æresborger”