H.C. Andersens invitation til æresborgerfest 6. december 1867

Invitationen i november 1867 til  æresborgerfest 

Odense Kommunalbestyrelses skrivelse af 23. november 1867 om æresborgerskabet og medfølgende indbydelse til at komme til Odense. Den gamle spådom om, da han som fattigt barn drog fra barndomshjemmet i Odense til København, om at Odense engang skulle blive illumineret for ham, skulle vise sig at blive opfyldt til fulde. For sidst i november 1867 modtog H.C. Andersen i København følgende skrivelse fra kommunalbestyrelsen i Odense:

» Idet Odense-Kommunalbestyrelse herved har den Ære at meddele Deres Høivelbaarenhed, at vi have valgt Dem til Æresborger i Deres Fødeby, tillade vi os at indbyde Dem til at samles med os her i Odense, Fredagen den sjette December førstkommende, paa hvilken Dag vi ønske at overrække Dem det i denne Anledning udfærdigede Borgerbrev. «

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Se oversigt  “Æresborger”