Måneder før æresborgerfesten på Odense Rådhus 6. dec. 1867

Diplom som Æreborger i Odense. Foto Lars Bjørnsten Odense

Måneder før festen på Odense Rådhus – H.C. Andersen æresborger 1867

Digteren havde været i Paris og i slutningen af september 1867 begiver han sig hjemad. Hjemrejsen fra Paris og Baden-Baden gik i hurtig flugt og da han nåede til Odense kunne han hvile sig. Odense var pyntet op til fest og fra husene vejede Dannebrog og nye soldater skulle komme til byen. Der var pyntet til fest i Ridehuset og digteren var indbudt til festen. Digteren bemærkede, at da han sidst var i Ridehuset var han en ganske lille dreng, og så soldaterne løbe spidsrod og nu igen så han soldaten, vort forsvar og værge hilses med sang og tale. Nogle af vennerne fortalte at H.C. Andersen, at han endnu engang i år måtte komme til Odense og ikke altid flyve igennem hans fødeby. Fødebyen vil også engang lave en fest for digteren og vennerne nævnte, at han vistnok i november ville få en indbydelse til dette.

H.C. Andersen håbede på, at det blev i 1869 ,da det den 4. september var det 50 år siden , at han forlod Odense, som 14 årig. Men vennerne svarede , at der jo var to år til og at man ikke skulle opsætte noget der var glædeligt og godt og at vi ses til november.

Foto Lars Bjørnsten Odense

Se oversigt  “Æresborger”