Kuvert afsendt fra Geneve den 24 maj 1868

 Kuvert afsendt fra Geneve den 24 maj 1868 til familien Melchior på Højbro Plads 21 i København

Brev fra H.C. Andersen til Dorothea Melchior: Geneve 24 Mai 1868 Igaar Eftermiddags kom jeg her til og fandt paa Banegaarden den unge Hr Jürgensen med Vogn for at afhente mig, Faderen havde fra Locle telegrapheret at han først kom i Dag, men at jeg var i vente den 23; de maatte ved de to Hovedtogs Komme være at tage mod mig; mit Brev havde han ikke faaet, men ordnet Alt efter min sædvanlige Nøiagtighed med at komme og gaae, det er et særdeles smukt velindrettet Huus med store, skyggefulde Træer i Haven. Den unge Jürgensen bad mig bringe Dem og Deres Mand den inderligste Tak for Deres Gjæstfrihed mod ham forrige Sommer….” (sdu.dk)

Se mere om “H.C. Andersen og Familien Melchior”

Foto Lars Bjørnsten Odense