Brevene til Melchior i Algier 1869-1870

Madam D.Melchior, Monsiur Moritz Melchior hotel Regence Algier. Kuverten er påført datoen 20 nov 1869. H.C. Andersen har ikke afsendt noget brev den 20 november, men et den 12. november 1869 og et den 1. dec 1869 til Dorotha Melchior.

Brevet fra den 12. november 1869 indledes sådan: München den 12 Nov: 1869

Kjære Fru Melchior! Deres kjærkomne Brev fra Algier 30 October er i denne Morgen naaet til mig her i München hvor jeg indtraf i Mandags Aften. Jeg seer ikke at De har modtaget det Brev jeg tidligere sendte fra Wien til Hyères post restante. Senere skrev jeg igjen fra Salzburg til Algier poste restante, dog det kunde ikke være naaet der hen da De afsendte Deres Skrivelse. Gud skee Lov at De er i Ro og i varmt Solskin, begge Dele vil være velgjørende for den kjære Anna. De har i Deres Brev givet mig et levende Billed af det nye Hjemsted i Algier, saa at jeg seer det for mig og har Længsel efter at komme der, dog meest for at samles med Dem og Deres, som det er mig en større Sorg, end De troer, at undvære. Til Algier kommer jeg ikke, det er for langt udenfor min Reiseplan…..”

På kuverten er anført: Madame Madame D. Melchior en Algier, poste restante, som er overstreget, Stemplet Kjøbenhavn 25.3. ??? 11-12. Desuden hotel Vila regence en Afriqua. Indholdet er nok det brev som H.C. Andersen har skrevet den 24. marts 1870: Kjøbenhavn, Høibroplads, 24 Marts 1870.

Kjære Fru Melchior! Mit forrige Brev, afsendt den 14de, vil jeg haabe er naaet til Dem, og hvad jeg endnu mere ønsker at Deres Mand, i bedste Velbefindende, er indtruffet, ja er i Algier idet jeg her hjemme skriver dette. Vi have i Dag Solskinsveir og der er en Beaandelse af Foraaret i Luften, men Kanalen udenfor er belagt med Iis, der ligger Snee paa Slotspladsen, og nu de seneste Dage have vi gaaet og æltet i Sneen…… Flyv nu ret glad og lykkelig med Deres Mand og Børn om i Afrikas Foraars Sol, viis ham al den Farvepragt og solbelyste Deilighed De der, nu som hjemme, veed.

Se mere om “H.C. Andersen og Familien Melchior”

Foto Lars Bjørnsten Odense