Brev til D. Melchior 26.8.1868

Til Fru D. Melchior født Henriques “Rolighed” paa Østerbro nær Kjøbenhavn (H.C. Andersen.) Kuverten er stemplet den 27. 8. 1868

H.C. Andersen er på Frijsenborg ved Aarhus og skriver den  26 August 1868 til Dorothea Melchior: “Kjære Fru Melchior! Da det er min lille Ven Williams Fødselsdag paa Fredag og et Brev vil kunde naae til ham den Morgen, derfor jeg skriver i Dag, saa vil jeg sætte Pen til Papir og give ham min Hilsen, den med vedlagte Brev overrækker De nok til “Fest-Prindsen”….”

Se mere om “H.C. Andersen og Familien Melchior”

Foto: Lars Bjørnsten Odense