Kuverter, som H.C. Andersen har sendt til D. Melchior 29 og 30 august 1871

Kuverter fra breve, som H.C.Andersen har sendt til familien Melchior

Til Fru D. Melchior på Rolighed ved Kalkbrænderiet, Østerbro Kjøbenhavn. Kuverten er påført datoen 29 august 1871. Ja, det var fra en tid uden postnummer og nøjagtig adresse.

H.C. Andersen var i Sverige i byen Alfvestad (Alvesta). Den 29. august 1871 er han på vej hjem og i brevet skriver han besked om at han kommer til “Rolighed” efter sin ankomst. “….. I Aften, om Gud vil, naaer jeg Helsingborg og imorgen Onsdag gaaer jeg til Helsingør, desværre er Collin aldrig i Hellebæk Onsdag og vil jeg see ham maa det være om Torsdagen; er Veiret derfor godt Torsdag- Morgen, kjører jeg til Hellebæk og kommer først til Kjøbenhavn Fredag med det Tog som indtræffer der nogle Minutter før Klokken to. Kun i Tilfælde at jeg kommer til Rolighed Torsdag, telegrapherer jeg til Rolighed, uden Telegram eller nyt Brev indtræffer jeg først, som sagt Fredag. Meget glæder jeg mig til at samles med alle kjære paa Rolighed. …..” (Kilde sdu.dk)

 

H.C. Andersen er nået til Danmark og er på Ellekilde ved Hellebæk den 30 August 1871. Her skriver han bl.a. “Kjære Fru Melchior! I Formiddags forlod jeg Sverrig og kjørte i Helsingør strax til Brichs Hotel hvor jeg til min Glæde fandt de to Breve fra Dem; Tak, inderlig Tak! …..” (Kilde sdu.dk)

Se mere om “H.C. Andersen og Familien Melchior”

Foto: Lars Bjørnsten Odense