Familien Melchior og H.C. Andersen

Dorothea Melchior født Henriques 1823-1885. Foto fra 1860’erne.

 H.C. Andersen og familien Melchior

I slutningen af 1850’erne stiftede H.C. Andersen et nærmere bekendtskab med familierne Melchior og Henriques. Det var hos to kunstinteresserede familier fandt stor kærlig og imødekommendehed og hos familien Melchior fandt han “Hjemmenes Hjem”. Et “Hjemmenes Hjem”, som Andersen tidligere havde haft hos den nu aldrende Jonas Collin. Samværet med familien Melchior var præget af kærlighed, respekt, hjælpsomhed og et ukompliceret venskab, som var noget han aldrig reelt havde følt.

Særlig fruen i huset Dorothea Melchior født Henriques støttede og plejede den gamle eventyrdigter i hans sidste leveår, hvor han var stærkt præget af sin sygdom. Hun var overfor H.C. Andersen en moderlig veninde, trods aldersforskellen på de to. Hun var en uvurderlig hjælp for H.C. Andersen på sine sidste leveår. I stor taknemmelighed til hende klippede han sit største og mest komplicerede papirklip – silhouetklip. Familien Melchior var meget gæstfrie og afholdt bl. a H.C. Andersens 70 års fødseldagsfest.

H.C. Andersen kom i deres hjem på Højbro Plads 21 i København og på deres landsted “Rolighed” som lå lidt udenfor København. På “Rolighed” tilbragte H.C. Andersen sin sidste tid indtil hann døde den 4. august 1875.

Lars Bjørnsten Odense

Se mere om “H.C. Andersen og Familien Melchior”

Se mere om H.C. Andersens sygdom, død og begravelse her!