H.C. Andersen: Almanak august 1838

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

August 1838
Onsdag 1 Vesitter. Bekjendtskab med Provst Tryde. Puls
Torsdag 2 Slet Veir. Mindre vel. Besøgt Lorenzen.
Fredag 3 Louises Geburtsdag. Middag hos Hauch. Aften hos Harder.
Lørdag 4 Solskin. Kjørt til Peersborg, Brumme og Bjernede.
Søndag 5 Igjen det slette Veir. Hauchs her om Aftenen. +
Mandag 6 Reist til Kjøbenhavn med Dagvognen i Regnveir.
Tirsdag 7 Den meste Tid hos Collins; kjørt ud ned dem, Ildebefindende paa Vognen. En norsk Betler.
Onsdag 8 Brev fra Forfatteren til De to Studenter hvormed en ny Novelle Smuglerens Søn, Paa Badehuset med Wilken H. Fransk Comedie. +.
Torsdag 9 Middag hos Fru Bügel med hendes Døttre Berner fra Tunis og Neergaard fra Holsteen.
Fredag 10 Eduards andetaarige Bryllupsdag. Begyndt paa de vilde Svaner (Puls).
Lørdag 11 Horgel med Bev fra Chamisso og en Beranger, kjørt med ham til Øehlenschlæger paa Fredriksberg. Taget ud til Drevsens i Torbek.
Søndag 12  Sammen med Collins i Torbek
Mandag 13 Kjørt ind efter at have været 2 Gange i Vandet. Sidste franske Forestilling, Edelin og Fransisk fremkaldte. 
Tirsdag 14 Slet Veir. Læst ud Smuglerens Søn. +.
Onsdag 15 Besøg af Forfatteren til Smuglerens Søn. Rencension i Gersdorff Repertorium over Spillemanden, udmærket.
Torsdag 16 Hundekoldt i hundedagene. hos Fru Bügel i Skovshoved. Aftenen hos Hornemann. Emil et Vrøvl.
Fredag 17 Til Middag hos Heibergs med Molbech.+.
Lørdag 18 Skrevet paa de 11 Svaner. Læst Coopers Italien.
Søndag 19 Ikke vel, kunde ikke godt vinde til Collins, gik med 11 Grader i Vand, følt mig lidt bedre, hos Fru Lessøe.
Mandag 20 Spiist med Fru Bügel i Ordrup kjørt gennem Dyrehaven
Tirsdag 21 Smukt Veir. Sammen med Linds Svoger Hunrop hos Collin.
Onsdag 22 Jonnas Geburtsdag. Kjørt ud til Drevsens i Thorbek.
Torsdag 23 Fru Drevsens Geburtsdag; fastende i Søen, kjørt ind, Middag hos Eduard.
Fredag 24 Smukt Veir. Middag hos Wulffs. Læst Ernst  Maltravers +.
Lørdag 25 Besøg af Digteren Böttiger fra Upsala.
Søndag 26 Med Wilken H og Glæsel i Vandet. Bindesbøl er kommet fra Rom.
Mandag 27 Chamisso er død den 21. Böttiger reist. Været i Skovhoved hos Fru Bügel. Slaverne bar en hvid liigkiste ud af Porten, skrevet Digt over Chamisso.
Tirsdag 28 Solgt Reitzel et nyt Hefte Eventyr. Ordnet Bøger hos Colin.+.
Onsdag 29 Hæslig Drøm sidste Nat. Seet Bjanco Lunos ny Værksted.
Torsdag 30 Følt Sjælemarter over Kierkegaards ikke udkomne Kritik. Kjørt med Urtekræmmeren i Bad. Brev fra Jette Hanck.
Fredag 31 Tidlig ud i Vandet. Hos Wulffs, Weyse og Lyders Tale om Løvenskjolds Sara. Weyse spillede.