Historien om “Amor og Hymen”

A452, Bertel Thorvaldsen, Amor og Hymen. 1840. Originalmodel. Gips. 73 x 59 cm. Tilhører Thorvaldsens Museum. Fotograf ubekendt. Tak til Thorvaldsens Museum for lån af billedet.

 Den 22 maj 1840 skulle kongens og dronningens (Kong Christian 8. og dronning Caroline Amalie) sølvbryllupsfest  afholdes Bertel Thorvaldsen  modellerede hertil et lille basrelief, som fremstillede Amor, der med et rosenbånd omvinder to fakler, som hymnen holder i sine hænder. Den billedlige fremstilling af et sølvbryllup havde ikke været en let opgave og tanken beskæftigede ham endnu, da han henimod foråret var kommen i ro på Nysø. Han havde lovet digteren H.C. Andersen en tegning, og da han nu traf ham her, ville han opfylde sit løfte.

Men endnu bestandig med Amor og Hymen i tankerne, komponerede han der på papiret en sådan gruppe, og denne behagede ham selv så godt, at han dagen efter bad Andersen om at låne tegningen, da han havde lyst til at modelere denne komposition. Således fremstod basrelieffet Hymen og Amor, i hvilket han fremstillede Hymnen, som på udslagne vinger hæver begge sine arme med en Fakkel i hver hånd, mens Amor flyver forbi under venstre arm og udsender en pil fra buestrengen. Idet pilen når sit mål – er tanken – tænder Hymnen den ene Fakkel ved den anden. Dette basrelief lod Thorvaldsen udføre i marmor til sit museum.

Ovenfor ses den originale model i gips af “Amor og Hymen”

Kilde: Thorvaldsen i Kiøbenhavn. 1839-1844. Efter den afdøde kunstners brevvexlinger, egenhændige optegnelser og andre efterladte papirer. Af J. M. Thiele. (Kiøbenhavn, C. A. Reitzel, 1856).
Lars Bjørnsten