Lydene og H.C. Andersen

Kilde. Odense Bys Museer “Billedbog til Charlotte Melchior

Lydene og Andersen

Den mindste lyd satte han i affekt. Man fortæller, at der engang fandtes høns i det sted, hvor han boede, og de kaglede. Han gik da ud og befalede en karl, at han skulle hugge hovedet af dem alle sammen.

Da karlen meddelte sit herskab denne ordre, fik han svar: “Ja, gør det kun, men bring saa Professoren dem paa en bakke”. Dette skete, og Andersen brast, aldeles ulykkelig i stærk gråd.

I sin bog “ I Spanien” siger han: “Nu begyndte een Hund at gø, nu en anden, og snart var hele kvarteret en Gøen, som jeg troede, man kunde høre hjemme i Nyhavn, naar en Køter begynder og alle Skibshundene slutte sig til den for at bidrage til koncerten”. Hvor har Andersen her været vred!

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!

Se også “Andet” om H.C. Andersen.