Livets herlige blomst “Fantasien”

H.C. Andersen klip af dame med sækkepibebryster og dansende fantasifigur, klæbet op på førstetryk af Jylland mellem tvende Have. Kilde: Odense Bys Museer

Om H.C. Andersen: Livets herlige blomst “Fantasien” af Nikolaj Bøgh

Mangfoldige mennesker havde glædet sig over Andersens mægtige fantasi, der skabte hans eventyr. I “Hartzreisen” skildrer han selv, hvorledes han sidder på Brocken og ser sig vidt omkring. Så udbryder han “Der tænkte, der i den vide Omkreds voxer Trylleblomsten, Hartzboernes Glücksblume, som mangt et barnligt Hjærte, Englene havde lagt Frøet der, da jeg endnu slumrede i Vuggen, den voxede, den udbredte sin magiske Duft; Fantasien, denne Livets herlige Blomst, udfoldede sig mere i mit Hjærte, og jeg hørte og saa en ny og større Natur om mig” Sammesteds taler han senere om “Fantasien denne Livets bedste Kerub, der tryller os et Eden i Ørkenens Land, der løfter os paa sine stærke Arme over dybeste Afgrund, over højeste Bjærg, ind i Guds herlige Himmel.”

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!

Lars Bjørnsten Odense

Se også “Andet” om H.C. Andersen.