Hvordan kan vi anvende de eksisterende og kommende større infrastrukturanlæg i Odense?

H.C. Andersen og det moderne Odense – Hvordan kan vi anvende de eksisterende og kommende større infrastrukturanlæg?

Eksempler på muligheder:

     • – skiltning
     • – lyssætning af broer
     • – rastepladser

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Oversigt over indhold “H.C. Andersen i det moderne Odense”