Gnomerne og H.C. Andersen

Gnomerne og H.C.Andersen

Ovenstående er strik-gnomer udført af Birgit Kjærulff fra Krævsgaard i Salling. Strikfigurerne er udført efter H.C. Andersen tegningen “Heksedans fra Bloxbjerg”.
Nedenstående tegning med gnomerne er et udsnit af en større tegning og kan ses i sin helhed ved, at trykke på billedet”. Tegningen er en erindringstegning “Heksedans fra Bloxbjerg”.

Dateret 11 maj 1831, hvilket menes at være forkert, da H. C. Andersen først 16. maj 1831 påbegyndte rejsen til bl.a. Hamborg og Harzen. Selve tegningen stammer fra det tegningshæfte, som H.C. Andersen lavede til Otto Zinck. Desværre findes originalen ikke, da den blev stjålet ved tyveriet fra Odense Bys museer i 1992.

H.C. Andersen er måske til denne tegning og en anden tegning , som kan ses her, blevet inspireret af et besøg på museet i Berlin i forbindelse med rejsen i 1831, hvor han har set malerier af Hieronymus Bosch. Mange af Hieronymus Boschs værker indeholder middelalderlige inspirerede små djævle, underlige væsener m.m.

Gno’mer er en jord- eller bjergånd, dværg, som i den gamle folketro var personificeret i Gnomer, Undiner, Sylpher og Salamander, der repræsenterer henholdsvis jord- vand – luft og ildånder. Kilde til billede med de to gnomer er Odense Bys Museer.

I dagbogen fra den 14. juni 1831 hedder det: “Var paa Museet, der kun er aabent visse Dage, men enhver Fremmed, der viser Castelanen sit Pas, faaer fri Adgang der til … Jeronimus Bosch havde malet 3 sammenhængende Stykker: SkabelsenDommedag og Helvede.
Af de to sidste var næsten Dommedag det værste, det var alt det gräulige Phantasie kan tænke sig. Een havde et evigt Diareh, og gjennem en Tract løb det i Munden paa en anden Fordømt, der saa ud til at have drukket vel i levende Liv. De mest barokke Djævle piint Folk.”

Se flere af Birgit Kjærulffs eventyrlige H.C. Andersen krammefigurer her!

Foto: Lars Bjørnsten Odense