Herregaarden Basnæs ved Skjelskør 1896

Herregaarden Basnæs ved Skjelskør. Nævnes første Gang i det 15. århundrede. Kun få danske herregårde har skiftet ejere som denne. Den gamle hovedbygning, der var opført 1629-33 af krigskommisær Axel Arenfeldt, brændte 1758. Den nuværende hovedbygning opførtes midt i dette århundrede af hofjægermester J. B. Scavenius.

Læs om H.C. Andersen og hans tilknytning til herregården Basnæs her!

Kilde “Danske billeder for skole og hjem” af Theodor Siersted. Forlagsbureaet i Kjøbenhavn. 1896.