Tegning af våbenskjold og segl fra herregaarden Basnæs ved Skælskør

Her Axel Arnfeldt           F: Maria v Ulfelt
Hr Axel Arnfeldts og Fru Maria Ulfeldt våben, efter en tegning af den ikke bevarede del af borgportsreliefferne inden Basnæs blev renoveret.

Tegning af våbenskjold og segl fra herregaarden Basnæs ved Skælskør

Tegning af segl, benyttet af Grosserer Fiedler til besegling af de om købet af Basnæs i 1809 oprettede dokumenter.


Korsør set fra Halsskov, efter et træsnit i Folkekalenderen “Danmark” for 1857 , omtegnet efter et ældre litografi

Læs mere om H.C. Andersen og hans tilknytning til herregården Basnæs her!

Kilde: Carl Bagger. Basnæs-Digte, samt tre Breve fra Carl Bagger til Thora Fiedler / udgivne og forsynede med Oplysninger af H.G. Olrik, . – Kbh. : Gyldendal, 1920.