Ændringer af Herregården Basnæs i perioden 1800 – 2008

Nedenfor ses billeder samt en grundtegning, der fortæller noget om hvordan Basnæs ser i perioden 1800-2010. Det kan tydeligt ses af nedenstående billeder, at der er lavet en hel del om i forhold til grundplanen for Basnæs fra år 1800.

Basnæs 2008 . Foto: Olav Sejerøe år 2008.

Sådan ser Basnæs ud efter det sidste istandsættelse af hovedbygning af Vilhelm Lauritzen i 1952 og frem til 2010

Basnæs 1861

Kilde: Prospekter af Danske herregaarde F. Richart og C E Becher. Kilde: Wikipedia. Sådan så Basnæs ud efter den sidste ombygning i 1846

Bassenes d 16 May 1821.

Akvarel. Udgivet: 1821. Forfatter: Rawert, Ole Jørgen, 1786-1851. Billedsamlingen. Rawerts maleriske Reise III, 34, neg. Kilde: kb.dk.

 

Beliggenhedsplan herregården Basnæs ca. år 1800

Rentegning af et håndtegnet “Situationskort over Basnæs Gårds Enemærker”. Her ses, at hovedbygningen på denne tid har bestået af to længer, sammenbyggede i vinklen mod syd , og en særskilt fløj mod nordvest. På den nordlige side af sydfløjen er antydet en tårnagtig udbygning. Kilde: Danske slotte og herregårde 5 : Sydsjælland, 2. udgave.

Læs mere om H.C. Andersen og hans tilknytning til herregården Basnæs her!