H.C. Andersen satsningen i Odense skal forstærkes

H.C. Andersen satsningen i Odense skal forstærkes. Foto Odense Bys Museer

Nu forstærkes indsatsen for at få H.C. Andersen og Odense placeret endnu bedre på landkortet. Det sker når Børnekulturhuset Fyrtøjet og H.C. Andersens Hus fra 2013 fusionerer og samtidig samler alle kræfter om at skabe et H.C. Andersen Eventyrhus som supplement til de ting, som henholdsvis H.C. Andersens Hus tilbyder for de museumsinteresserede og det som Fyrtøjet tilbyder børn og børnefamilier.
Fusionen af de to H.C. Andersen institutioner sker for at stå stærkere i markedsføringen af H.C. Andersen og for bedre at kunne samle opbakning til det nye H.C. Andersen Eventyrhus, som kan opføres når Thomas B. Thriges Gade lukkes for trafik.
“Vi ønsker at sikre den bedst mulige markedsføring af H.C. Andersen i Odense og vi ønsker at idéen om det nye H.C. Andersen Eventyrhus bliver til virkelighed, og det er vi overbevidst om bedst kan ske ved at samle alle kræfter i en fælles organisation” siger Børnekulturhuset Fyrtøjets bestyrelsesformand Lasse Bork Schmidt.

“Fyrtøjet er de seneste 3 år gået støt og roligt frem i besøgstal og har i dag knap 50% flere gæster end for 3 år siden, så det er absolut ikke af nød at vi nu går i gang med at fusionere med H.C. Andersens Hus – til gengæld tror vi, at begge institutioner – og Odense – kan have en enorm gavn af, at indsatsen omkring H.C. Andersen forstærkes, og det tror vi, at vi kan opnå ved at samle kræfterne” lyder det fra Lasse Bork Schmidt.

Målsætning bag fusionen er, at H.C. Andersen skal promoveres bedre og trække flere – både danske og udenlandske – turister til byen og for at kunne gøre dette bedst muligt har både Odense Bys Museer og Børnekulturhuset Fyrtøjet vurderet, at det er nødvendigt at alle i byen trækker i samme retning i en koordineret indsats. Samtidig har det også været vurderingen, at idéen om et nyt H.C. Andersen Eventyrhus – som supplement til de eksisterende tiltag – er et væsentligt element; og for at samle den nødvendige politiske og økonomiske opbakning til at realisere den idé fusionerer Børnekulturhuset Fyrtøjet og H.C. Andersens Hus nu til en stærk enhed.
Fusionsprocessen starter nu, men forventes først helt gennemført i løbet af 2013. Allerede fra 1. april tiltræder Mette Genz, der er Børnekulturhuset Fyrtøjets daglige leder og direktør for den erhvervsdrivende fond som står bag huset, en stilling som publikumschef i Odense Bys Museer og en tilsvarende stilling i Børnekultur Fyrtøjet. Børnekulturhuset Fyrtøjet forventer at ansætte ny daglig leder i en midlertidig stilling frem til fusionen er endeligt gennemført i løbet af 2013. Således gennemføres fusionen stille og roligt og ender ud i, at den erhvervsdrivende fond Børnekulturhuset Fyrtøjet kan nedlægge sig selv – sandsynligvis ved udgangen af 2013.

Kilde: Pressemeddelelse fra Odense Bys Museer 24. januar 2012

Stort og småt om H.C. Andersen i 2012