Brev fra den amerikanske pige Abigail Tompkins til Hans Christian Andersen 1874

Mange i USA fortrinsvis børn havde opfattelsen af, at den danske eventyr digter H.C. Andersen var fattig, syg og alderdomsvækket og havde svært ved at klare sig selv. Derfor modtog Andersen flere breve fra amerikanske børn med penge beløb i, så kan kunne få de mest nødvendige ting. H.C. Andersen var dog ikke en fattig mand og efterlod ved sin død i 1875 en større formue.

Ovenfor ses en del af et af de mange breve H.C. Andersen modtog fra amerikanske børn. Med brevet er med sendt et udklip fra “New York Tribune”. Se mere her!

Brev 20 juni 1874 fra New York

“Newark, New Jersey 20. juni 1874
Dear Sir
“I have cut this article from the “New York Tribune” to send to you thinking it will pleasure to know you have true and grateful friends here. Please accept this dollar also and please use it for something you need. I have long thought I would write to you and thank you for pleasure you have given me. Every time I read your stories I find something new to admire. They are as pure and fresh as only a real poet’s can be. Papa says that I am seventeen to day, that the dollar is my………………..”

I fri oversættelse:  Kære Hr. Jeg har klippet denne artikel ud  fra “New York Tribune” for at sende den til dig og tænker det vil glæde dig at vide, at du har sande og taknemmelig venner her. Venligst modtag denne dollar og husk at bruge den til noget du har brug for. Jeg har længe tænkt jeg ville skrive til dig og tak for glæde du har givet mig. Hver gang jeg læser dine historier kan jeg altid finde noget nyt at beundre. De er ægte og livsbekræftende, som kun en ægte digters kan være. Far siger, at jeg er sytten i dag, at dollaren er min ……………….. ”    måske skal der stå: fødselsdagsgave til dig?

One dollar seddel fra United States 1866, som H.C. Andersen  sandsynligvis har modtaget fra den amerikanske pige Abigail Tompkins fra Newark, New Jersey i 1874. Dollaren findes på H.C. Andersen Museet i Odense.

Se mere om:  Relationerne mellem H.C. Andersen og U.S. A. – Amerika

Foto Lars Bjørnsten Odense