Thorvaldsens jordefærd 30 marts 1844

H.C. Andersens digt ved Bertel Thorvaldsens jordefærd den 30 marts 1844

Mel: Jeg ønsker mig en yndig Viv!  Af H.C. Andersen
Træd hen til Kisten her! kom, fattig Mand
i din Kreds fødtes han, og Du tør sige:
Han blev en stolthed for vort folk og Land
En Glands han kasted’ over Danmarks Rige!
Ja, her var Rigdom, Adel, Alt fra Gud,
I Snillet hos ham Gud sig for os viste;
Hans Død vil lyde vidt i verdenen ud,
Man priser den, der dog faaer see hans Kiste!
Sin sendelse paa Jorden har han endt –
Vi har ham seet og kjendt!
Hans Liv var Lykkeligt, hans Død var smuk,
Han virked’ stort og herligt uden Lige!
I Folkets Kreds og uden Smertens Suk
Saa sjælesund han svang sig til Guds Rige.
Vi rysted’ staae, et Blink fra Gud det var!
Fra fattigt Huus det gik over Jorden,
Et Blink, der glemmes ei! See Stenen har
Et præg deraf, et Storheds Præg for Norden!
Opløs dig Sorg i sang ved Kistens Fjel!
I Jesu Navn, sov vel!

Lørdag den 30. marts 1844 blev Thorvaldsen bisat. Ligtoget skulle vandre fra Charlottenborgs port igennem byen, klokkerne ringede fra byens kirker, håndværkere stod langs ruten med deres laugsfaner og der var sørgemusik over alt. Vor Frue Kirke med kunstnerens kristelige kunst var klædt i sorte drapperier. Kongen tog i mod ved indgangen og alle gik til koret, hvor kisten blev stillet. Der var musik og sange af forskellige. Desuden var der en sang af H.C. Andersen til musik af Hartmann, der istemmes af Studenternes Sangforening og dermed sluttede festen.
H.C. Andersens slutningssangs opfordring:

“Træd hen til Kisten her! Kom, fattig Mand!
i din Kreds fødtes han, og Du tør sige:
Han blev en Stolthed for vort Folk og Land.

Viste sig nu som en tanke, grebet ud af folkets egen følelse og bevidsthed. Thi Thorvaldsen kiste blev den dag ikke forladt i den ensomme kirke. Det var efterhøjtideligheden i kirken, som om der valfartes til dette sted af stille kredse af folk fra lle samfundets kalsser, og først da natten indtrådte, gjorde den følgende dags gudstjeneste det nødvendigt, at kisten med Thorvaldsen blev henstillet i sakristiet.

Kilde: Thorvaldsen i Kiøbenhavn. 1839-1844. Efter den afdøde kunstners brevvexlinger, egenhændige optegnelser og andre efterladte papirer. Af J. M. Thiele. (Kiøbenhavn, C. A. Reitzel, 1856).

Lars Bjørnsten

Foto: Lars Bjørnsten Odense