H.C. Andersen og Thorvaldsen på Nysø

Herregaarden Nysø  2010

Herregården Nysø ved Præstø. Foto Lars Bjørnsten Odense 2010

Familien på Nysø skænkede i reglen Thorvaldsen rolige arbejdstimer, forfriskende udflugter og selskabelig udspredelse, når ikke besøg og indbydelser til de omkring herresæder nu og da afbrød dagens sædvanlige orden. Efter bordet hvilede han sig gerne som en bedstefar i den bløde hyndestol. Der sad han med halvt tillukkede øjne og nikkede, mens hans ynglingsmelodier lullede ham i rolig blund.

Når han derefter vågnede og begyndte at muntre sig, ved at gå lidt om i stuen, hvor digteren Andersen undertiden sad underholdende i en af selskabets grupper, gik han stundom hen til ham, klappede ham på skulderen og sagde med dette elsklige skælmeri som var ham så egent: “Får vi børn så ikke et eventyr i aften?” – Og med den fine følelse for disse fortællingers dybe bærd, gottede han sig da, ved at høre om Toppen og Bolden og om Den grimme Ælling.

Kilde: Thorvaldsen i Kiøbenhavn. 1839-1844. Efter den afdøde kunstners brevvexlinger, egenhændige optegnelser og andre efterladte papirer. Af J. M. Thiele. (Kiøbenhavn, C. A. Reitzel, 1856),

Thorvaldsens atelier i haven på Nysø. Foto Lars Bjørnsten Odense 2010

De sidste seks år af sit liv, fra 1838 til 1844, boede Thorvaldsen ofte på herregården Nysø ved Præstø på Sydsjælland. I sit lille atelier i haven  udførte han en række af sine sidste værker. Flere af dem kan i dag ses på Nysø, hvor der i en sidefløj til Nysø er indrettet et lille museum for  Bertel Thorvaldsen med hovedvægten lagt på hans arbejder fra Nysø-tiden.

Lars Bjørnsten