ny

Bertel Thorvaldsen og H.C. Andersen

Thorvaldsen efter hjemkomsten til København i 1838. Buste af G. Borup. Foto Lars Bjørnsten Odense 2004

Venskabet mellem H.C. Andersen og Thorvaldsen

I 1838 vendte Bertel Thorvaldsen tilbage til Danmark efter 41 års ophold i Italien i Rom. Bertel Thorvaldsen mødte første gang H.C. Andersen i 1819, da H.C. Andersen var 14 år. H.C. Andersen havde stor respekt for den meget kendte billedhugger Bertel Thorvaldsen. Efter Bertel Thorvaldsens hjemkomst udbyggedes og styrkedes venskabet mellem den ældre billedhugger og den yngre digter, som indledtes i Rom i 1833-1834. I 1833 mødte Andersen  Thorvaldsen denne gang i Rom og det blev et livslangt venskab mellem de to. De to personligheder havde mange ting til fælles således den følsomme kunstneriske gemyt, barndommens fattigdom, de mange værker og verdensberømmelsen. På Herregården Nysø var de sammen i lange perioder. Både for Andersen selv og for hans samtidige var det nærliggende at sammenligne og sammenstille de to danskfødte kunstnere med verdensry.  Bertel Thorvaldsen døde i Det Kongelige Teater i 1844 og H.C. Andersen benyttede denne hændelse i sin sidste roman “Lykke-Peer”.

At H.C. Andersen så op til Bertel Thorvaldsen og gerne ville være ligeså berømt og feteret rundt om i verden vidner flere af hans breve om:

“I denne Aften kommer jeg fra Fürst Ratziwill, hvor jeg virkelig blev behandlet som en Thorvaldsen”. Brev til Henriette Collin 5. januar1846. “De kan ikke tro hvor mageløse elskværdige man var mod mig i gaar aftes, det var en Fest, som for Thorvaldsen”. Brev til E. Collin 20. juni 1847.

“Hambroe i Skottland skrev til sin Fader, Andersen er her i Landet mere berømt end selve Thorvaldsen og facta er det. Jeg begriber det ikke” . Underskrevet Broderen. Brev fra H.C.Andersen i London til Edvard Collin 8. juli 1847.

“en Veninde traadte ind i Vognen, raabte den ene: “Tænk dig, her en med os den danske Digter,Thorwaldsen !” H.C. Andersen skriver 14. juni 1856 fra Maxen til Henriette Collin om en episode i en jernbanevogn imellem Magdeburg og Leipzig i Tyskland.