H.C. Andersens manuskript til “Kejserens nye Klæder”

Manuskript “Kejserens nye Klæder”

Ud fra et spansk oplæg skrev H.C. Andersen eventyret “Kejserens nye Klæder”. Her ses en kopi af eventyrmanuskriptet. Det originale manuskript til eventyret blev stjålet fra H.C. Andersens Museum i Odense i 1992.

H. C. Andersens stiliserede tegning af ….. på manuskriptet til eventyret “Kejserens nye Klæder”

Eventyret “Keiserens nye Klæder” udkom første gang i samme eventyrhæfte (1837) som “Den lille Havfrue” og var af Museet H.C. Andersens Hus blevet fundet og erhvervet på samme tid og sted som dette eventyr (ved Paris, 1920). Manuskripterne til de to eventyr blev ligeledes stjålet ved samme indbrud i museet i 1992. De har således fulgtes ad i tykt og tyndt!

Også dette manuskript fandtes kun affotograferet i en facsimileudgave. Den er fra 1949 og manuskriptet gengives her efter denne affotografering. Om manuskriptet skal her bemærkes, at gengivelsen viser to slutninger, først Andersens oprindelige og dernæst hans ændrede og endelige slutning. I den oprindelige slutning stod der efter sætningen “Ingen af Keiserens nye Klæder havde gjort saadan Lykke”: “Den Dragt maa jeg rigtig have paa hver Gang jeg gaaer i Procession eller træder op i Folkeforsamling!” sagde Keiseren; og hele Byen talte om hans prægtige nye Klæder. Den ændrede og endegyldige slutning lyder, som det her ses af tilføjelsen:

“Men han har jo ikke noget paa!” sagde et lille Barn. “Herre Gud hør den Uskyldiges Røst!” sagde Faderen, og den ene hviskede til den anden hvad Barnet sagde. Men [han] har jo ikke noget paa! raabte tilsidst hele Folket, det krøb i Keiseren, men han tænkte som saa, nu maa jeg holde Processionen ud, og Kammerherrerne holdt paa Slæbet som der ikke var. – Klik her og på et sidetal for at se det affotograferede manuskript til “Keiserens nye Klæder”

Foto: Lars Bjørnsten Odense