Digte fra Spanien: “Alhambra”

H.C. Andersen har lavet et par digte, der er med til at illustrere hans oplevelser ved besøget i Spanien. Digtet Alhambra: blev offentliggjort første gang i »Illustreret Tidende«. 4. Bind, Nr. 184, 5. 4. 1863, og det udkom senere, som en del af “Digte fra Spanien”.

Alhambra

Som en Æolsharpe, brudt itu,
Men endnu ophængt paa Xenils Bjerg-Kant,
Seer jeg Dig Alhambra, billedsmykket,
Rigt udskaaret; dog, din største Skjønhed
Ligger i Erindringen om Klangen,
Tonerne fra dine brudte Strænge!
Klang som Sværdet gav, som Snillet har den,
Dertil Elskovs-Toner, bløde, søde,
Svulmende til stormende Scirocco.
– Brudt itu er Harpen; Resten hænger
Af den mellem sørgende Cypresser,
Kostbar, rigt indlagt. Det er Alhambra.

Kilde: www.kb.dk