Digte fra Spanien: “I Malaga”

H.C. Andersen har lavet et par digte, der er med til at illustrere hans oplevelser ved besøget i Spanien. Digtet Malaga: blev offentliggjort den første gang 9. november 1863 som del af “I Spanien”. Digtet udkom senere 12. december 1867 som del af “Kjendte og glemte Digte”

I Malaga

Flodleiet ligger udtørret
og bruges som Landevei;
Der er Marked og Handel,
Disken en Steen, Andet ei.
Der sælges Traad, stegte Snegle,
Jernkram, Cactussens Frugt;
Rundt om de udbrændte Bjerge
danne en Ramme smukt.
Bønder, bevæbned’ med Bøsser,
og hver i Bæltet en Kniv,
Ride de vildkaade Muuldyr;
der er en Færdsel, et Liv.

Pludseligt Bjergegnen skrækkes,
o hvilket Skybrud af Regn!
Alt i et Nu staaer forvandlet,
Fjeldstrømmen bryder hvert Hegn;
Alle flygte, Flodleiet
rummer ikke sin Flod,
Svulmende, møllevands-voldsom
raa, kaad i Overmod,
Cactus og Palmer den river
med sig i vildkaade Hast,
dog ikke min Erindring,
den holder Billedet fast.

Kilde: www.kb.dk