H.C. Andersen: Tegning af værtshusinteriør

1-11-13

 Tegning af H.C. Andersen forestillende værtshusinteriør med bænke og borde samt serveringslem. Tegningen har en en ooriginal størrelse på 7,9 x 7,8 cm

Dagbogen den 4. marts 1834: ” — I Vertshuset var Konen som en Røverhex, hendes 16 aarige Søn, et Natur-Menneske gik hende til Haande og var Opvarter, Herre og Alt der, han var høist komisk og blev meget opbrusende naar man skyndte paa ham eller han ikke kunde huske hvad vi alle forlangte, mens vi spiiste spurgte han os hver hvorledes det og det smagte os. Loe og var meget moersom men snyde vilde han dog og smurte en Regning sammen, som vi forkortede betydeligt. —”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger