Den gode, gamle Digter.

Bøger til salg hos boghandleren 1875

Den gode, gamle Digter. Et Eventyr til Digteren H.C. Andersens 70-aarige Fødselsdag den 2. april 1875 af Johann Meyer paa dansk ved Dora Enking f. Klewing. Hele Indtægten tilfalder Digteren H.C. Andersens Børnehjem. Kjøbenhavn. Bernh Wennstrøm Bogtrykkeri 1875. Hvad der er blevet af H.C. Andersens børnehjem vides ikke !

Foto af Lars Bjørnsten Odense

Se også “Andet” om H.C. Andersen.