Eventyrlige Odense eller “Lille København”

Eventyrlige Odense eller “Lille København”

 Odense var i 1805 Danmarks næststørste by med ca.5000 indbyggere og 500 større husdyr, hvoraf halvdelen tilhørte den fattige underklasse og en 1/10 del af byens borgere var subsistensløse. En købstad med seks porte, seks torve, tre kirke, 40 større og mindre gader, 11 gårde og huse. Odense var afgrænset mod nord af Odense Slot og dets jordarealer og mod syd af Odense Å .

I det sogn , hvor H.C. Andersen blev født, Sct. Hans Sogn, var ca. 1/3 del befolkningen født uden for ægteskab og levede i yderste fattigdom og mødrene ernærede sig oftest ved forskellige former for prostitution.

Fyn har været den landsdel, som i forhold til indbyggertallet procentvis kunne opvise det største antal børn født udenfor ægteskab. Mange af disse mennesker boede i usle og skumle lejeboliger i kvarteret omkring Sortebrødre Torv i Odense. Området , der i dag kaldes H.C. Andersens Kvarteret og hvor H.C. Andersens Hus ligger bebos i dag af mere velbjergede borgere i Odense.

Tegning. Flakhaven ca. 1800. Det gamle rådhus, Biskop Jens Beldenaks Gård (nedrevet 1857) og de offentlige vandposte. Kilde: Odense Bys Museer

 Der var småhåndværkere, daglejere, betlere og mange forældreløse børn. Om sommeren ernærede de sig som høstarbejdere, tjenestepiger, vaskekoner og ammer. Om vinteren boede de udenfor byportene og ernærede sig ved at sy, spinde samt tøjvask for fremmede. Desuden arbejdede en del som prostituerede. Forarmede mødre, der fik børn med ukendte fædre fik bøder eller blev idømt pisk på Fisketorvet eller fik en tur i fangekælderen under Odense Rådhus.

I forhold til nutidens ordnede forhold vedr. renovation, vandforsyning fandtes der i Odense ingen renovation eller effektiv vandforsyning omkring år 1800. Det der var en kraftig forurening med affald, møddinger og åbne rendestene fandtes alle vegne i byen. Det eventyrlige som Andersen helst ville kalde Odense var præget af borgerskabet, embedsfolk, vigtige militærpersoner og adelen. Desuden var byen præget af Odense Slot, hvor guvernøren Prins Frits, den senere Kong Frederik den 7. residerede. Odense var præget af et rigt kulturliv med teatre, koncerter, baller og maskerader. Desuden var der kunstnere som malere, silhuetklippere m.m.

 Odense Slot ca. 1800 Kilde: Odense Bys Museer

Modsætningerne mellem de fattige proletarer og det rige borgerskab var enorme og meget synlige i gadebilledet. Selv H.C. Andersen der var født i det fattige proletariat havde på sine gamle dage glemt eller havde svært ved at erkende sig dette. Hans selvbiografier blev censureret af bl.a. Edvard Collin, så eventyrdigterens barndomsliv var knap så flatterende og pænt , som eftertiden kunne få ved at læse selvbiografierne.

Lars Bjørnsten Odense

Hvis intet er nævnt, så er foto af Lars Bjørnsten Odense