H.C. Andersen, Tippe og Bogense Skole

Historien om H.C. Andersen udsmykningen på Bogense Skole udført af maleren “Tippe” Ejnar Ravn Christensen udført i perioden 1943 -1961.

Kilder: Fyens Stiftstidende 1961, Fyns Tidende 1977, Dagbladet 1961 samt Bogense Museum.

Affotografering af billede fra Bogense Museum af Ejner Ravn Christensen udført den 4. august 2004 af Lars Bjørnsten.

H.C. Andersens eventyrmotiver på Bogense skole er udført af maleren “Tippe” fra Bogense alias Ejnar Ravn Christensen. Født 16. maj 1918 og død år 2000.

Den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig var den direkte årsag til H.C. Andersen udsmykningen på Bogense Skole. Udsmykningen blev afsluttet i 1961 efter næsten 18 års pause. Malermester Ejnar Ravn Christensen, der var frihedskæmper, påbegyndte arbejdet i 1943 og havde dermed et legitimt formål med at komme på skolen og besøge leder af modstandsbevægelsen i Bogense tidligere skoleinspektør Helge Knudsen og dermed kunne han få besked om hvilke sabotagehandlinger m.m. der skulle udføres i området.

For at tyskerne ikke skulle fatte mistanke fandt de på, at Tippe skulle medbringe pensler og et par dunke med farver. Han begyndte så efter forslag fra Knudsen at male H.C. Andersen-frisen på gangene fra stuen og til 2. sal. Tyskerne fugte meget interesseret med i arbejdet og fattede aldrig mistanke om Tippes faktiske gøremål på skolen.

Der knytter sig er særlig historie med som “Tippe” fortæller til Fyens Stiftstidende i 1961. Skoleinspektør Helge Knudsen kom en morgen gående i skolegården og spurgte så Ejnar Ravn Christensen om, hvorledes nattens sabotagehandlinger var gået og dertil svarede Tippe. Gå op på første salen og se svarede Ravn Christensen med et smil.

På første salen var netop udført et par motiver fra “Svinedrengen” med citat af den klassiske bemærkning. ” Ach du lieber Augustin. Alles ist Weg….” og da skoleinspektøren senere på dagen passerede Ravn Christensen på skolen gav han et stort smil og nikkede anerkendende til Tippe.

Da Bogense Skole den 12. april 1945 skulle bruges til indkvartering af tyske flygtninge, blev udsmykningerne afdækket med karduspapir, så de ikke skulle lide overlast ved tyskernes indkvartering. Under den tyske besættelse var det vigtigt at vise de danske farver og danskheden midt i “mørketiden”, derfor blev det motiverne fra H.C. Andersens eventyr, der blev udført på skolen.

Flygtningene på Bogense Skole blev overflyttet til Skovby-lejren i efteråret 1945. Skovby-lejren var en tysk radar- og pejlestation under 2. verdenskrig og fungerede i 1945-47, som flygtningelejr for tyske flygtninge fra Østersø-området. Flytningen af flygtningene fra Bogense Skole betød, at Tippe afdækkede eventyrfriserne igen og som ikke havde lidt overlast ved tyskerne indkvartering på skolen.

I perioden 1943-45 udførte Tippe ca. 50 forskellige motiver fra H.C. Andersens eventyr bl.a. “Kejserens nye klæder”, “Tinsoldaten”, “Den lille pige med svovlstikkerne” og efter næste 18 års pause kunne den sidste del af udsmykningen afsluttes i 1961. De afsluttende motiver er “De vilde Svaner” på endevæggen på 2. sal med en klar relation til  Nordens fem svaner Island, Sverige, Norge, Finland og Danmark. Det var tydeligt, at der var gået mange år siden de første eventyrillustrationer blev malet, da de sidste motiver blev malet på en helt anden måde end de første. I 1977 blev eventyrmotiverne i B-bygningens gange repareret af Tippe, som var overrasket over hvor godt besættelsestidens erstatningsmaling havde holdt.

Udsmykningen findes i Bogense Skoles ældste bygning som er fra 1914 og etagerne ovenpå er bygget omkring år 1934. Udsmykningen findes i stueetagen og på 1 sal midtfor i mellemgangen mellem to lokaler samt i trappeopgangen, der forbinder etagerne.

Motiverne er malet direkte på kalkvæggene og bærer præg af tidens ælde og manglende respekt for kunstværket Desværre har det ikke været teknisk muligt , at få optimale billeder ud af det på grund af forholdene. Desuden er der ting der er forsvundet på af anbringelse af skabe, døre m.m.

Da der i 2005 foregik en større modernisering  og ændring af lokalerne i B-bygningen på Bogense Skole gik det udover de flotte illustrationer af H.C. Andersens eventyr og måtte man sløjfe mange af motiverne. Der skulle dog være en enkelt tilbage.

Frise med H.C. Andersens eventyr på Bogense Skole

Frisen er ca. 100 meter lang og 0,5 m høj og udført i oliefarve og derfor er farverne den dag i dag meget klare. Det er utroligt at den erstatningsmaling, som Tippe brugte under krigen stadigvæk i 2004 er delvis intakt. Den kunstneriske streg er meget naivistisk, således at børnene let kan aflæse symbolikken i motiverne. Se mere om “H.C. Andersen på Bogense Skole 2004”

Motiverne er bl.a. hentet fra følgende eventyr af H.C. Andersen: Tommelise, Hyrdinden og skorstensfejeren, Nattergalen, Den standhaftige Tinsoldat, Den flyvende Kuffert, Den lille Havfrue, Svinedrengen, Kejserens nye klæder, Klods Hans, Fyrtøjet, Den lille pige med svovlstikkerne, Den grimme Ælling, De vilde svaner, Flaskehalsen, Ole Lukøje, Lykkens Galocher.

Se mere om: H.C. Andersen på Bogense Skole 2004

Lars Bjørnsten 4. august 2004 og 7. september 2012

Foto:  Lars Bjørnsten Odense